Castle Clash: Guild Royale Today: 5    Total Posts: 2066692

Total:#5

Create Thread

[Chat (WP)] sao v0 ko dc

[Copy link] 4/689

#1
Posted on 5/16/15 10:02:38 PM | Show thread starter's posts only

sao vo ko dc

Signature
#2
Posted on 5/16/15 10:05:59 PM | Show thread starter's posts only

đang sữa lỗi!

Signature
#3
Posted on 5/16/15 10:31:03 PM | Show thread starter's posts only

Reset lại toàn bộ những hero đã quay trúng ko được tính và được trả lại gems . Ai quay trúng con nào coi như vất đi và ai ko quay trúng có cơ hội lần 2 nhé .

Signature
#4
Posted on 5/16/15 11:42:01 PM | Show thread starter's posts only

S ko vao game dc la s w may bn

Signature
I love you
#5
Posted on 5/17/15 12:41:53 AM | Show thread starter's posts only

Reset đến pjơ vậy p

Signature