Castle Clash: Guild Royale Today: 0    Total Posts: 13871

Total:#4

Create Thread

[Chat (WP)] cách đổi acc

[Copy link] 3/898

#1
Posted on 1/3/15 5:30:22 PM | Show thread starter's posts only

Như tiêu đề có bạn nào biết chuyển nick từ Android qua Windows Phone không chỉ mình với

Signature
#2
Posted on 1/3/15 5:31:21 PM | Show thread starter's posts only

Hay thêm nick khác cũng được =((

Signature
#3
Posted on 1/4/15 1:12:32 PM | Show thread starter's posts only

Ko có cách nào đâu b ah

Signature
#4
Posted on 1/4/15 2:03:34 PM | Show thread starter's posts only

Buồn quá

Signature